Quiz

  Ecoutez bien. Ils se disent "tu" ou vous" ?
Hør på lydfilene og velg riktig svar blant 3 forslag (de er dus/ ikke dus/ det er umulig å vite)

Phrase 1: 
a) Tu         b) Vous         c) ?? on ne sait pas.

Phrase 2: 
a) Tu         b) Vous         c) ?? on ne sait pas.

Phrase 3: 
a) Tu         b) Vous         c) ?? on ne sait pas.

Phrase 4: 
a) Tu         b) Vous         c) ??, on ne sait pas.

Phrase 5: 
a) Tu         b) Vous         c) ?? on ne sait pas.

Phrase 6: 
a) Tu         b) Vous         c) ?? on ne sait pas.

Phrase 7: 
a) Tu         b) Vous         c) ?? on ne sait pas.

Phrase 8: 
a) Tu         b) Vous         c) ?? on ne sait pas.

 ⇐ 9e                 autre ⇒  

ANEF -Fransklærerforeningen i Norge       |        conversations - départ