Proposer 2 : manifester ?

Rollespill, treningsøkt før du drar til Frankrike. Vær forberedt !
        Du er B og du er på ferie i Frankrike. På et feriested er du blitt kjent med en gutt (A). Du møter A i byen og oppdager at det er en stor demonstrasjon på gata. Svar A (tegningene antyder hva du skal svare).


  A1.  

B1.

  A2.  

B2.


  A3.  
B3.

  A4.  

B4.

  A5.  

B5.

6. Spill deretter en lignende situasjon med en annen elev, uten å spille lydfilene. Nå oppdager dere sammen en annen demonstrasjon.

⇒ bavardage 0                     proposer 1 ⇒  

ANEF -Fransklærerforeningen i Norge       |        conversations - départ