hjem

Studere i fransktalende land, som Belgia, Canada, Sveits?

 

- Følg linkene under for å finne mer info:

* Canada (fransk) > - Canada (engelsk) >

* Sveits (fransk) > - Sveits (engelsk) > (spør ambassaden)

* Belgia (fransk) > - Belgia (engelsk) > (siden finnes ikke)

 

- Det anbefales om å ta kontakt med de respektive ambassadene for å få mer tilpasset informasjon og veiledning på norsk.


anefDette websted er administrert av fransklærere som har lyst til at flere elever velger fransk som valgfag.
Contacter le webmestre pour proposer d'autres pages ou des corrections