home Det lønner seg å velge et fremmedspråk på skolen !

Konsekvenser for elever som velger fordypning i norsk, engelsk eller samisk eller arbeidslivsfag:

Elever som ikke er fritatt fra kravet om opplæring i fremmedspråk, og som ikke har hatt opplæring i andre fremmedspråk enn engelsk i grunnskolen, skal begynne med ett fremmedspråk i tillegg til engelsk i videregående opplæring ved studieforberedende utdanningsprogram. Disse elevene skal, i tillegg til 113 timer på Vg1 og 112 timer på Vg2, ha 140 timer i fremmedspråket på Vg3. Timer til valgfrie programfag på Vg3 reduseres tilsvarende.

Konsekvenser for elever med fremmedspråk i grunnskolen i videregående opplæring:

Elever som har hatt nivå I i et fremmedspråk i grunnskolen, og som fortsetter med opplæring i det samme språket i videregående opplæring, skal ha opplæring etter læreplanens nivå II i videregående skole. Denne opplæringen er ferdig etter vg2. Elevene kan da velge om de ønsker å fortsette med nivå III på vg3. Dette er da et valgfritt programfag, som gir 1 ekstrapoeng og regnes som fordypning.

Elever som har hatt nivå I i et fremmedspråk i grunnskolen, men velger et nytt fremmedspråk i videregående opplæring, skal ha opplæring etter læreplanens nivå I i det nye fremmedspråket, som også er ferdig etter vg2. Disse kan da velge nivå II som valgfritt programfag på vg3 og får 0,5 ekstrapoeng.

(Forskrift til opplæringsloven § 1-10) flag

-Sitat Bondevik: "Jeg angrer på at jeg ikke lærte meg flere fremmedspråk i tillegg til engelsk. Fransk skulle jeg gjerne lært meg. Det hadde jeg hatt bruk for."

----------
-Programleder Dag Erik Pedersen snakker minst seks språk og fikk nylig utnevnelsen for aktivt å bruke fremmedspråk som: italiensk, tysk, fransk og spansk i sitt arbeid som journalist. Han lærte språkene som prof-syklist..!

Fransk er et språk som åpner en hel verden. "Jeg håper flere bruker muligheten til å bli kjent med språket på skolen."- Jonas Gahr Støre, utenriksminister

Helga Pedersen (nestleder i AP) sier: "jeg har hatt mye bruk for fransk i mine reiser som politikker".


anefDette websted er administrert av fransklærere som har lyst til at flere elever velger fransk som valgfag.
Contacter le webmestre pour proposer d'autres pages ou des corrections